Brotel s.r.o logo
Nad Sady 6/1120 , 141 00 Praha 4 || tel. 257 090 101 || info@brotel.cz

Služby

kabel

» Dodání a správa telefonních ústředen
   · IP PBX Asterisk

» Správa výpočetní a kancelářské techniky

» Zabezpečení chodu budov
   · Kamerové systémy
   · Přístupové systémy
   · EPS/EZS

» Připojení firmy na internet

» Zajištění bezpečného přístupu zaměstnanců do firemní sítě po Internetu (VPN)

» Zefektivnění nákladů a úprava telefonního provozu