Brotel s.r.o logo
Nad Sady 6/1120 , 141 00 Praha 4 || tel. 257 090 101 || info@brotel.cz

Přístup do firemní sítě přes Internet (VPN)

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč si firmy pořizují vzdálený přístup do své sítě přes Internet. Vede je k tomu především potřeba zpřístupnit firemní poštu, dokumenty a nejrůznější aplikace zaměstnancům, kteří se zrovna nachází mimo prostory firmy. Nemusí se přitom jednat jen o obchodníky a jiné profese na služebních cestách. Vzdálený přístup znamená také možnost práce z domova, kterou dnes ve spojení s flexibilní pracovní dobou oceňuje čím dál více uchazečů o zaměstnání.

Přístup do firemní sítě přes Internet často využívají také dodavatelé nejrůznějších systémů a zařízení, kteří jsou dnes schopni řešit velké množství problémů na dálku. Jejich zákazníkům se tak sníží náklady na podporu, neboť odpadají výdaje spojené s cestou technika na místo poruchy. Především se však díky pohotovému řešení problémů zmenšují ztráty způsobené výpadkem důležitých systémů.

Pomocí šifrovaných tunelů je navíc možné trvale a s nízkými náklady vzájemně propojit centrálu a všechny pobočky společnosti. Zaměstnanci ze všech lokalit mohou využívat centrálně spravované aplikace a pracovat nad stejnými daty. Při společné práci nad jedním dokumentem si kolegové nemusí přeposílat soubory poštou tam a zpět.