Brotel s.r.o logo
Nad Sady 6/1120 , 141 00 Praha 4 || tel. 257 090 101 || info@brotel.cz

Zefektivnění nákladů a úprava telefonního provozu

» Pomůžeme Vám orientovat se ve světě akčních nabídek telefonních služeb. Zkuste s námi konzultovat podpis i té nejlákavější smlouvy. Pro zákazníky, kteří provozují námi dodanou telekomunikační technologii je to přímo doporučení. Předejdete nemilým překvapením, když při realizaci Vámi objednané služby zjistíte, že namísto úspory Vám toto přinese nemalé zvýšení investic, popřípadě Vámi očekávaný efekt je vlastně nulový.

» Spolupracujeme s největšími poskytovateli hlasových a internetových služeb, proto dokážeme pro Vás vybrat nejvhodnější řešení.

» Provedeme propočet stávajících nákladů Vašeho telefonního provozu. Po vyhodnocení obdržíte návrh na úpravy cenových programů, možnosti volby operátora tak, aby za využití všech možností poskytujících momentální stav na trhu telekomunikačních služeb se Váš provoz stal co nejefektivnější.

» Využíváte všech technických možností, které svět telekomunikací nabízí? Vaše připojení do pevné telefonní sítě zhodnotíme na úroveň 3.tisíciletí. Kombinací technických možností spolu s využitím našich znalostí telekomunikačního trhu můžete dosáhnout překvapivých výsledků.